Gabay sa nutrisyon at pagpapadede sa baby

8 min.
8 minutong pagbasa
Gabay sa nutrisyon at pagpapadede sa baby

Paano mo papadedehin ang bago mong panganak na baby? Isa itong karaniwan at mahalagang tanong para sa sinumang magulang.

Bago pa man ipanganak ang iyong baby (walang masama sa pagiging maaga), puwede kang sumangguni sa gabay na ito para makatulong sa iyo na maihanda ang plano sa pagpapadede kay baby at para malaman ang mahahalagang impormasyon tungkol sa nutrisyon ng baby. Palagi ka bang naghahanap ng impormasyon? Dagdagan ang impormasyong nasa ibaba ng kaalaman mula sa gabay sa unang taon ng pagpapadede mula sa Canadian Paediatric Society.

Pinakamainam ang gatas ng ina

Bakit gatas ng ina? Dahil:

 • Mayaman ito sa sustansya¤

 • Kaya nitong umakma para matugunan ang mga nutrisyunal na pangangailangan ng iyong baby habang lumalaki siya (sa bawat pagpapasuso).

 • Idinisenyo ito para bigyan ang iyong baby ng magandang simula sa buhay.

 • Ito ang perpektong pagkain para sa bago mong panganak na baby.

Isa pa, maganda rin ang pagpapasuso para sa iyo—matutulungan ka nitong:

 • Makabalik agad sa timbang mo bago ang iyong pagbubuntis.

 • Lumikha ng malapit na ugnayan sa pagitan mo at ng iyong baby.

Inirerekomenda ng Health Canada na para sa nutrisyon, resistensya, paglaki, at pag-develop ng mga sanggol at toddler, dapat kang magpasuso lang sa unang anim na buwan, at puwede mo itong paabutin nang dalawang taon o mas mahaba kasabay ng tamang pagpapakain.1,2

Ang plano mo sa pagpapadede ng sanggol 

Isang napakapersonal na desisyon ang paraan kung paano mo papadedehin ang iyong baby. Narito ang mga dapat mong ikonsidera habang pine-personalize mo ang iyong plano.

 • Ibatay ito sa tamang impormasyon, payo, at suporta mula sa iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at sa iyong pamilya.

 • Tandaan na ang gatas ng ina ang mainam na pagkain para sa iyong baby sa loob ng unang anim na buwan ng kanyang buhay.

 • Tumingin ng iba't ibang infant formula na available, kung sakali mang kakailanganin mong gumamit nito.

Habang naghahanda kang ibigay sa iyong baby ang lahat ng sustansyang kakailanganin niya sa pamamagitan ng pagbuo ng plano sa pagpapadede ng sanggol—isaalang-alang ang mga ito:

1. Malusog na Mommy, Malusog na Baby

 • Kumain ng masusustansyang pagkain (at kumain nang sapat. Dumedede ang mga bagong panganak na baby kada 2-3 oras , kailangan mo ring kumain).

 • Uminom ng tubig.

 • Magpahinga nang sapat.

 • Humingi ng tulong sa mga kapamilya at kaibigan para sa mga gawaing bahay (o hayaan lang muna ang mga gawaing bahay).

 • I-bookmark ang Canada's Food Guide para makatanggap ng mga pinakabagong update sa masusustansyang pagkain.

2. Pag-aralan kung paano magpasuso

Maghanda sa pagpapasuso! Gawin itong isang kasiya-siyang karanasan para sa iyo at sa baby mo sa pamamagitan ng pag-alam sa mga kapaki-pakinabang na impormasyon, pati na mga tip sa kung paano haharap sa mga hamon.

3. Gawin ito agad!

 • Magpasuso AGAD pagkapanganak (inirerekomenda ang pagpapasuso sa loob ng 30 hanggang 60 minuto kung malusog ka naman para gawin ito).

 • Hawakan ang iyong baby nang balat sa balat para makatulong sa matagumpay na pagsisimula ng pagpapasuso.

 • Kumpirmahin kung puwede ba sa ospital mo na magkasama kayo ni baby sa loob ng 24 na oras (para hindi mo paghintayin ang nagugutom mong baby).

4. Alamin ang mga opsyon mo sa pagpapadede

 • Kabilang sa mga opsyon mo ang pagpapasuso (pinakamainam), pagsasabay ng gatas ng ina at infant formula, o pagpapadede ng infant formula lang.

 • Ayon sa rekomendasyon ng Health Canada, tanging ang komersyal na infant formula lang na gawa sa gatas ng baka ang ligtas at masustansyang alternatibo sa gatas ng ina.1,2

 • Inirerekomenda ng mga eksperto sa pangangalagang pangkalusugan sa Canada ang mga infant formula na gawa sa gatas ng baka mula kapanganakan hanggang edad 9 hanggang 12 buwan.1,2

 • Ang mga infant formula na dinagdagan ng iron ay nagbibigay ng kumpletong source ng nutrisyon para sa iyong baby sa kanyang unang taon (sa katunayan, binabantayan ng pamahalaan ng Canada ang paggawa ng infant formula).

 • Naglalaman ang mga infant formula ng mga inirerekomendang dami ng fat, carbohydrates, protina, bitamina, at mineral na kailangan sa paglaki at pag-develop ni baby.

 • Marami kang mapagpipiliang infant formula – palaging makipag-usap sa iyong doktor bago magsagawa ng mga pagbabago sa kung ano ang pinapadede mo sa iyong baby.

Kailan puwede ang gatas ng baka sa baby ko?

Narito ang mga dahilan kung bakit hindi inirerekomenda ang whole milk (3.25%) na galing sa baka hangga't hindi pa umaabot ang iyong baby nang kahit man lang edad 9-12 buwan:

 • Kaunting iron content: Hindi magandang source ng iron ang gatas ng baka, at puwede pa nitong mapababa ang pag-absorb ng iron mula sa iba pang pagkaing nagtataglay ng iron (at puwede ring magdulot ng kakulangan sa iron o iron deficiency ang sobrang pag-inom ng gatas).

 • Masyadong maraming sodium: Humigit-kumulang tatlong beses na mas marami ang sodium nito kaysa sa gatas ng ina, at puwedeng mahirapan ang mga bato o kidney ng iyong baby.

 • Masyadong maraming protina: Humigit-kumulang tatlong beses na mas marami ang protina ng whole milk na mula sa baka, at puwedeng mahirapan ang ilang baby sa pagtunaw sa mga ito.

Nangangailangan ng iron ang lumalaki mong baby

Habang natututo ka nang higit pa tungkol sa iron, tandaang maaaring magsimulang bumaba ang reserbang iron ng iyong baby pagsapit niya ng humigit-kumulang 6 na buwan1.

Bakit iron?

 • Isa itong mahalagang sustansya na nakakatulong sa normal na paglaki at pag-develop ng iyong baby. 

 • Mahalaga ito sa pagbuo ng mga red blood cell na nagdadala ng oxygen sa kabuuan ng munti niyang katawan.

Paano siya makakakuha ng iron?

Saglit lang, mga solid na pagkain?

 • Oo, magiging handa na ang baby mo na kumain ng mga solid na pagkain sa bandang ika-6 na buwan niya.

 • Unti-unti at paisa-isa ang pagpapakilala ng mga pagkain mula edad 6 hanggang 12 buwan.

 • Inirerekomenda ng Health Canada na mayaman dapat sa iron ang mga unang pagkain ng baby.1

 • Ang mga pagkaing mayaman sa iron ay karne, alternatibo sa karne, at iron-fortified na baby cereal.

 • Dapat bigyan ang mga baby ng mga pagkaing mayaman sa iron nang 2 o higit pang beses isang araw.1,2

Hindi ka pa rin ba sigurado kung paano tutugunan ang pangangailangan sa iron ng iyong baby kapag nasanay na siya sa solid na pagkain? Sundin lang ang mga rekomendasyon sa nutrisyon sa chart sa ibaba.3

 Mga Paalala Tungkol sa Iron

 • Pinakamainam ang pagpapasuso—at ito ang likas na paraan ng pagbibigay ng iron sa iyong baby sa loob ng unang 6 na buwan.

 • Palaging pumili ng infant formula na iron-fortified kung magpapasya kang isabay ang pagpapadede ng formula milk o kung gusto mong formula milk lang ang ipadede sa iyong baby.

 • Magpakilala ng mga pagkaing mayaman sa iron sa bandang ika-6 na buwan, nagpapasuso ka man o nagpapadede ng formula milk (makipag-usap lang muna sa doktor ng iyong baby).

 • Umiwas sa whole milk na mula sa baka hanggang edad 9-12 buwan dahil hindi ito magandang source ng iron.

 • Alamin ang mga haka-haka at tandaang walang scientific na data na nagpapakita ng ugnayan ng mga iron-fortified na formula milk sa mga problema sa panunaw gaya ng colic, kabag, at pagkairita.

 • Ilayo sa mga bata ang lahat ng bitaminang supplement na nagtataglay ng iron, kabilang ang iyong mga bitamina habang nagbubuntis at pagkatapos magbuntis—puwedeng makasama ang masyadong maraming iron (Kailangan mo ito lalo na kung papayuhan ka ng iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na dagdagan ang iron sa diyeta ng iyong baby bukod sa pagpapasuso o pagpapadede ng formula milk).

 • Tawagan agad ang iyong doktor o puntahan ang iyong lokal na emergency room kung naghihinala kang napasobra ang pag-inom ng iron.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga pangangailangan ng iyong baby sa iron at kakulangan sa iron. Dahil sa kakulangan sa iron, puwedeng maging mas matamlay kaysa sa karaniwan ang iyong baby, at puwede siyang mag-develop nang mas mabagal.

 DHA at ARA

Malamang ay kilala mo na ang dalawang fatty acid na ito na nagbibigay ng mga benepisyo sa kalusugan: ang DHA (alam mo namang docosahexaenoic acid ito, hindi ba?), isang omega-3 fat, at ARA (arachidonic acid, siyempre), isang omega-6 fat.

Bakit napakahalaga ng mga ito?

Ayon sa mga eksperto, kailangan ang DHA at ARA para sa malusog na pag-develop ng utak at mata4,5 (sa katunayan, naiipon ang mga ito sa tisyu ng utak at mata ng iyong baby bago ka manganak).

Kung mas maaga kang makakakuha ng DHA, isang pangunahing sustansya na makabubuti sa utak, mas maganda—hanggang 90% ng paglaki ng utak ng iyong baby ay nakukumpleto hanggang tatlong taong gulang6.

Paano ko makukuha ang mga ito?

Gagawa ang iyong katawan ng DHA at ARA mula sa dalawang mahalagang omega-3 at omega-6 fatty acid: alpha-linolenic (ALA) at linoleic acid.

Magsisimula ang lahat sa malusog na diyeta—kaya kumain ng mga pagkaing mayaman sa DHA5, gaya ng:

 • Matatabang isda: Atlantic salmon, herring, mackerel, sardinas, at cod ang pinakamagaganda mong source ng DHA (sa ganoong pagkakasunud-sunod).

 • Mga omega-3 na itlog na fortified ng DHA: Isang magandang pamalit kung hindi ka mahilig sa isda.

 • Mga flaxseed at walnut: Mga disenteng source, pero kaunti lang ang makukuha mong DHA kapag naproseso na ng katawan mo ang mga ito.

Paano ito makukuha ng aking baby?

Naipapasa ang mga sustansyang ito sa pamamagitan ng iyong gatas.

Isa pa, ginagawa rin ito ng iyong baby kung paano ito ginagawa ng katawan mo, at sa ngayon, nilalagyan ng alpha-linolenic at linoleic acid ang lahat ng infant formula. Nakikita rin ang mahahalagang fatty acid na ito sa iba't ibang solid na pagkain5—kaya hanapin ang mga ito kapag namimili ka ng ipapakain mo.

Masasagot ng iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang iba mo pang tanong tungkol sa DHA at ARA. 

 Ang Mga Benepisyo ng Probiotics: Pag-develop sa Resistensya ng Iyong Baby 

May isa pang milagro ang kalikasan—ang nagde-develop na resistensya ng iyong baby, nagsisilbi itong:

 • Panangga sa mga sakit at impeksyon.

 • Pangunahing suporta sa kanyang paglaki at pangkalahatang kalusugan.

 • Mahalaga sa pagpapanatili ng mga natural na proteksyon.

Siyempre, balat ang pinakamahalagang proteksyon, pero ang isa pang mahalagang barrier ay ang digestive tract, na binubuo ng:

 • 80% ng mga immune cell ng katawan.7

 • Gut flora, isang komunidad ng humigit-kumulang 500 iba't ibang uri ng bacteria na maselan ang pagkakabalanse.

Sa isang malusog na digestive system, kailangan ang good bacteria (o mga bacterial na culture) para manatiling malakas ang immune system ng baby at para hindi siya maging sakitin—nakakatulong din ang mga ito na kontrolin ang mga potensyal na masamang bacteria. Ang isang paraan para suportahan ang proteksyong barrier na ito ay ang pagpaparami ng good bacteria sa digestive tract ng iyong baby.

Ayon sa mga kamakailang pananaliksik, natural na nagtataglay ng probiotics ang gatas ng ina, kabilang ang Bifidobacteria8,9 na isang:

 • Good bacteria

 • Bumubuo sa hanggang 90% ng mga bacteria na natural na matatagpuan sa gut flora ng malulusog at pinapasusong baby.10

 • Tumutulong sa pagbuo ng isang malusog na digestive tract flora.

 • Tumutulong sa pag-develop ng malakas na immune system.11,12

Ang mga impormasyong ito ang dahilan kung bakit gatas ng ina ang pinakamainam na source ng probiotics para sa iyong baby.

 Ano ang probiotics?

Literal na “pro life” ang ibig sabihin ng “probiotic”.

Ang probiotics ay mga buhay at ligtas na mikroorganismong makikita sa mga pagkain at minsan, tinatawag din itong mga “natural culture” o “good bacteria”.

Nagbibigay ang mga ito ng mga benepisyo sa kalusugan, gaya ng pagtulong sa panunaw at pagsuporta sa resistensya, kapag sapat ang dami.13

Ang probiotic na Bifidobacterium lactis o B. lactis ay isang karaniwang uri ng Bifidobacteria at kinikilala ito ng Health Canada bilang isang probiotic na nakakatulong sa malusog na digestive tract flora ng baby.14 Malawak din ang mga naging pag-aaral sa B. lactis dahil sa mga benepisyo nito sa kalusugan ng mga sanggol.

Ayon sa mga pananaliksik, kapag kinain, pansamantala lang na tumitira ang probiotics sa digestive system11,13,14 at kailangan ang patuloy at araw-araw na pagkain ng B. lactis para sa mga benepisyo nito sa katawan.14,15

Napatunayang napapataas ng B. lactis ang antas ng mga antibody, ang tagapagprotekta ng iyong katawan laban sa mga sakit, at mahalaga ito para sa malakas na resistensya at mga natural na depensa ng iyong baby.15,16,17 

¤ Sa Canada, ang lahat ng pinapasusong sanggol na kumpleto ang buwan ay dapat makatanggap ng pang-araw-araw na vitamin D supplement na 10 mg (400 IU). 

Mga Reference: 

 1. Joint statement of Health Canada, Canadian Paediatric Society, Dietitians of Canada, and Breastfeeding Committee for Canada. Nutrition for Healthy Term Infants: Recommendations from Birth to Six Months. 2012. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/infant-feeding/nutrition-healthy-term-infants-recommendations-birth-six-months.html 

 1. Joint statement of Health Canada, Canadian Paediatric Society, Dietitians of Canada, and Breastfeeding Committee for Canada. Nutrition for Healthy Term Infants: Recommendations from Six to 24 Months. 2014. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/infant-feeding/nutrition-healthy-term-infants-recommendations-birth-six-months/6-24-months.html 

 1. Halaw sa American Dietetic Association and Dietitians of Canada. Manual of Clinical Dietetics, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Chicago. 

 1. FAO/WHO Joint Expert Consultation. Report of a joint expert consultation: FAO Food and Nutrition paper No. 57, Rome, 1994. p.49-55. 

 1. Dietitians of Canada. Food Sources of Omega-3 Fats. https://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Fat/Food-Sources-of-Omega-3-Fats.aspx. Na-post noong Okt 28, 2016. Na-access noong Hunyo 9, 2017. 

 1. Physical Appearance and Growth: Your 1 Year Old. https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/toddler/Pages/Physical-Appearance-and-Growth-Your-1-Year-Old.aspx. Na-access noong Hunyo 29, 2017. 

 1. Brandtzaeg P et al. Gastroenterol 1989; 97:1562-84. 

 1. Gueimonde M et al. Neonatology 2007;92:64-6. 

 1. Martin R et al. Appl Environ Microbiol 2009; 75(4): 965-9. 

 1. Yoshioka H et al. Pediatrics 1983;72:317-21. 

 1. Saavedra, JM. Nutr Clin Pract 2007;22(3): 351-65. 

 1. Marchand et al. Using probiotics in the paediatric population. Paediatric Child Health 2012; 17(10):575 (Reaffirmed Peb 28 2015). 

 1. Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria, Oktubre 2001. 

 1. Health Canada. Accepted Claims about the Nature of Probiotic Micro-organisms in Food. Abril, 2009. Available sa: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-labelling/health-claims/accepted-claims-about-nature-probiotic-microorganisms-food.html

 1. Fukushima Y et al. Int J Food Microbiol 1998; 42:39-44. 

 1. Holscher HD et al. J Parenter Enteral Nutr 2012;36:106S-117S. 

 1. Mohan R et al. Pediatr Res 2008;64(4):418-422.